Home

Sommersaison:       

1. April - 30. September

 

Vinterlager:

1. Oktober - 31. Marts

 

 

 

 

Impressum:

 

Fynshav Bådelaug 2

Fynshav

6440 Augustenborg

 

Havnekontor/Havnemester:

 

fbhavnekontor@fynshav-havn.dk

 

Tel.: 0045 73707846

tast 1

for havnekontor/kasserer

tast 2

for havnekontor/havnemester


Formand:

Henning Vohs

 

Mobil: 0045-23603593

 

Email:hv@bbsyd.dk


Kasserer.

Bent Ove Jørgensen

Email gyden62@gmail.com

 

 

 

 

 Fynshav Bådehavn

Beliggenhed: Lillebælt, Als E-kyst


54°59,5'N 9°59,2'E   


                                                           klik her


Havnen er beliggende umiddelbart S for Fynshav Færgehavn, må kun benyttes af lystfartøjer.


Havnen ejes af Fynshav Bådehavn A.m.b.a.

Dybder: Se plan.


Største skibe der kan anløbe havnen: Længde 15 m, bredde 3,50 m og dybgang 1,8 m.


Vandstand:

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,5 m. E-lige vinde kan give indtil 1,2 m højvande og W-lige vinde indtil 1,2 m lavvande.


Besejling:

Havnen kan ikke anløbes ved hård vind til kuling fra NE-SE (brydende bølger i indløbet).


Fartbegrænsning:

2 knob i indsejlingen og i havnebassinet.


Toldklarering

Toldcenter Sydjylland.

Telefon 76 40 44 00


Havneområde:

Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens værker samt af en linje mellem færgehavnens S-lige molehoved og lystbådehavnens ydermolehoved.


Særlige bestemmelser:

(Uddrag af Ordensreglement for Fynshavn Bådehavn

af 18. juli 2008)


Regler for sejlads.

For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande" med den ændring at udgående trafik skal vise hensyn til indgående trafik.


Ordensbestemmelser.

For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne" med følgende præciseringer:


Færgehavnen må ikke passeres i tidsrummet fra 20 minutter før færgens ankomsttid til 10 minutter efter færgens afgangstidspunkt.


Der skal i videst muligt omfang anvendes motor/hjælpemotor ved sejlads i havnebassinet. Maksimal tilladt fart i havnebassinet er 2 knob


Havnebassinet må ikke bruges som øvelsesplads for manøvrering.


Intet fartøj må henligge eller ligge for svaj i indløbet eller havnebassinet.


 

Sommersaison: 1. April - 30. September

 

Winterlager: 1. Oktober - 31. März

 

Sportboothafen Fynshav

Liegt am Kl. Belt

54°59,5'N 9°59,2'E

 

Kein erwerbsmässiger Hafen.

  <-- Tiefen: siehe Plan.

 

Maximale Schiffsgröße:

Länge: 12 m

Breite: 3,50 m

Tiefgang: 1,8 m

 

Wasserstand:

Unterschied zwischen Mittelhochwasser & Mittelniedrigwasser ist ca. 0,5 m. Ostenwind können bis zu 1,2 m Hochwasser,

Westenwind bis zu 1,2 m Niedrigwasser geben.

 

Hafeneinlauf: Ist nicht möglich bei starken Winden von NO-SO

(Die Wellen brechen in der Hafeneinfahrt)

 

Höchstgeschwindigkeit: In der Hafeneinfahrt und im

Hafenbecken Max.: 2 Knob

 

Telefonnummer des Hafenbüros: 0045 - 73707846

Druck 1 für Hafenbüro Kassierer

Drück 2 für Hafenbüro Hafenmeister

 

Email:

fbhavnekontor@fynshav-havn.dk


Vorsitzender:


Henning Vohs

Mobil: 0045-23603593

Email:hv@bbsyd.dk

 

 

Zollbehörde: 0045 - 76 40 44 00

 

Sonderbestimmungen:

 

Es gelten das Reglement

des   " Søfartsstyrelsen" festgesetzte Regelwerk:

Siehe Aushang am Hafenbüro

 

Kein Fahrzeug darf sich unbefestigt & unbeaufsichtigt in der Hafeneinfahrt oder im Hafen befinden. 

 

Fynshav Bådelaug


Vi har et Klubhus til ca. 60 personer. Fuldt udstyret køkken.


Bade- og toilettfaciliteter og handicapvenligt bad/toiletrum.

Fjernsynsstue, overdækket terasse med vidunderlig udsigt over havnen og havet.


Legeplads og der står flere griller til rådighed.

Dieseltank og slæbested.

WLAN free.


                              ***********************

 

Der Hafen verfügt über ein Clubhaus für ca. 60 Personen. Voll ausgestatte Küche.


Duschen und Toiletten.

Behindertengerechtes Bad.

Einen Fensehraum.

Überdachte Terasse mit wunderschöner Sicht auf den Hafen und das Meer.


Spielplatz und Grills .

Rampe für Trailerboote.

Dieseltank.

WLAN free..